אחריות תאגידית

תחום האחריות התאגידית כולל בתוכו מגוון של כללי התנהלות באמצעותם מייצר הארגון ערך לכלל מחזיקי העניין שלו: לקוחות, עובדים, ספקים, בעלי מניות, קהילה, רגולטורים ולמעשה כל גוף או קבוצה אשר משפיעים או מושפעים על פעילותו של הארגון.
אנו מייחסים חשיבות רבה לתחום האחריות התאגידית ופועלים על פי הערכים הנובעים מליבת המותג – מקצועיות, מצוינות, אמינות, הגינות ואחריות חברתית.
תפיסת תחום האחריות התאגידית היתה מאז ומתמיד חלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית באלטשולר שחם.
פרסום דוח אחריות תאגידית מבטא את מחויבותנו המתמשכת להתנהלות אחראית, הוגנת ושקופה אל מול מחזיקי העניין שלנו.
מטרת הדיווח הינה לשקף את המידע הרלוונטי ביותר אודות מדיניות בית ההשקעות ולהציג את עשייתנו הענפה בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי.
הדוח נכתב בהתבסס על תקן הדיווח GRI:SRS , וכולל גם התייחסות ליעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם ( SDG's )

מוזמנים לעיין, להתרשם ולהגיב. 
יעל גרשוני – טלפון: 0544-250852  דוא״ל: yaelg@altshul.co.il 
הדוח נערך עבור אלטשולר שחם בע"מ.