אלטשולר שחם גמל ופנסיה

קשרי משקיעים

סימול: אשגפ

אג'

שינוי

מחזור בש"ח

שווי שוק

אלפי ש"ח

נכון ל-

בשעה:

מקור הנתונים: גלובס TradeOne

אודותינו

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הפועלת בשוק מאז 2002,  הינה חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות אלטשולר שחם. החברה, מהמובילות בישראל בתחומה, מתמחה בחסכון ארוך טווח ועוסקת בניהול קרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה בהיקף כולל של למעלה מ-170 מיליארד שקלים*.

בשנת 2019 יצאה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ להנפקה בבורסה בת"א, ובכך הפכה לחברת הגמל והפנסיה הציבורית הראשונה בישראל. מניית החברה נסחרת כיום במדד ת"א 125. 

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הינה בבעלות אלטשולר שחם בע"מ, לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ, והציבור. לבעלי החברה מוניטין רב, מומחיות וניסיון מקצועי עשיר של עשרות שנים בשוק ההון. מנכ"ל החברה הינו יאיר לוינשטיין ומנהל ההשקעות הראשי הינו גילעד אלטשולר, בעלים ומנכ"ל משותף של בית ההשקעות אלטשולר שחם.

לאורך השנים חוותה החברה צמיחה מואצת בנכסיה ובלקוחותיה, וב-2018 הפכה לגוף הגמל וההשתלמות הגדול בישראל

באלטשולר שחם דוגלים במדיניות השקעות אחראית ומחושבת, תוך הסתכלות ארוכת טווח, לצד גמישות ופתיחות מחשבתית. מטרתם העיקרית של מנהלי ההשקעות בקבוצה היא לזהות מגמות ותהליכים גלובליים ולאתר הזדמנויות השקעה אטרקטיביות. 

29,907,411,804

היקף נכסים מנוהלים פנסיה

211,983,419,921

היקף נכסים מנוהלים גמל

241,890,831,725

סה״כ היקף נכסים מנוהלים

* הנתונים מתוך האתרים "גמל נט" ו - "פנסיה נט" של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ונכונים ליום 30.11.2021

2020 במספרים

- נתונים מרכזיים

*הנתונים המוצגים נכונים ליום 31.12.2020, מקור הנתונים – הדוח התקופתי לשנת 2020.

באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע״מ

האנשים שלנו הם ההצלחה שלנו

באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

האנשים שלנו הם ההצלחה שלנו

*המידע והנתונים שבאתר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האמור באתר כפוף להוראות הדין ולנהלי החברה.מובהר, כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים כפי שהם מופיעים באתר לבין הנתונים המדווחים ייקבעו הנתונים המדווחים בהתאם להוראות הדין. נתוני הדוחות הכספיים, המצגות, הדיווחים המיידים והאירועים המרכזיים לקוחים מהמגנ"א

ציטוט עדכונים אחרוניםאודות אירועים מרכזייםהנהלה דיווחים מידיים