אלטשולר שחם פיננסים

קשרי משקיעים

סימול: אלטפ

470
אג'

שינוי

3.16%

מחזור בש"ח

1,897,489

שווי שוק

900
אלפי ש"ח

נכון ל- 23-05-2024 13:12

מקור הנתונים: גלובס TradeOne

אודותינו

אלטשולר שחם פיננסים בע”מ הינה החברה הציבורית מקבוצת החברות של בית ההשקעות אלטשולר שחם. מנכ”ל חברת אלטשולר שחם פיננסים הינו יאיר לוינשטיין, בעל ניסיון של כ-28 שנים בשוק ההון.

תחום פעילותה המרכזי של החברה הינו ניהול חיסכון ארוך טווח באמצעות חברת הבת, אלטשולר שחם גמל ופנסיה. כמו כן, מעניקה החברה פתרונות השקעה אלטרנטיביים וזאת באמצעות אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות. בשנים האחרונות מנהלת החברה פעילות הולכת וצומחת בתחום זה, הכוללת השקעות בענף הנדל”ן וקרנות השקעה.

החברה ממשיכה לפעול לטובת הרחבת פעילותיה ועסקיה, בדגש על פעילויות סינרגטית לניהול חיסכון פנסיוני עבור 2.2 מיליון לקוחותיה, כל זאת תוך מקסום היכולות והתשתיות שלה.

חברת הבת, אלטשולר שחם גמל ופנסיה אשר בראשה עומדת המנכ”ל ענת כנפו תבור, הינה מהמובילות בישראל בניהול קרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה והינה חברת הגמל הגדולה בישראל. מנהל ההשקעות הראשי בחברה הינו גילעד אלטשולר, בעלים ומנכ”ל משותף של בית ההשקעות אלטשולר שחם.

בבית ההשקעות אלטשולר שחם דוגלים במדיניות השקעות אחראית ומחושבת, תוך הסתכלות ארוכת טווח, לצד גמישות ופתיחות מחשבתית. מטרתם העיקרית של מנהלי ההשקעות בקבוצה היא לזהות מגמות ותהליכים גלובליים ולאתר הזדמנויות השקעה אטרקטיביות.

אלטשולר שחם פיננסים בע”מ הינה בשליטת אלטשולר שחם בע”מ ולוינשטיין יאיר אחזקות בע”מ. לבעלי החברה מוניטין רב, מומחיות וניסיון מקצועי עשיר של עשרות שנים בשוק ההון.

27,872,295,062.04

היקף נכסים מנוהלים פנסיה

123,070,640,359.90

היקף נכסים מנוהלים גמל

150,942,935,421.94

סה״כ היקף נכסים מנוהלים

* הנתונים מתוך האתרים "גמל נט" ו - "פנסיה נט" של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ונכונים ליום 30.04.2024 ומתייחסים לחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

2023 – נתונים מרכזיים*

*ההנתונים המוצגים נכונים ליום 31.12.2023, מקור הנתונים – הדוח התקופתי לשנת 2023 ומתייחסים לחברת אלטשולר שחם פיננסים בע"מ.

** על פי סקרי מעמד מותג שנערכו בשנים 2013-2022 עבור אלטשולר שחם

באלטשולר שחם פיננסים

האנשים שלנו הם ההצלחה שלנו

באלטשולר שחם פיננסים

האנשים שלנו הם ההצלחה שלנו

*המידע והנתונים שבאתר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האמור באתר כפוף להוראות הדין ולנהלי החברה. מובהר, כי אף שהחברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים כפי שהם מופיעים באתר לבין הנתונים המדווחים ייקבעו הנתונים המדווחים בהתאם להוראות הדין. נתוני הדוחות הכספיים, המצגות, הדיווחים המיידים והאירועים המרכזיים לקוחים מהמגנ"א

ציטוט עדכונים אחרוניםאודות אירועים מרכזייםהנהלה דיווחים מידיים