אלטשולר שחם פיננסים

קשרי משקיעים

סימול: אלטפ

507
אג'

שינוי

1.5%-

מחזור בש"ח

935,343

שווי שוק

1,017
אלפי ש"ח

נכון ל- 11-12-2023 15:22

מקור הנתונים: גלובס TradeOne

אודותינו

אלטשולר שחם פיננסים בע”מ הינה החברה הציבורית מקבוצת החברות של בית ההשקעות אלטשולר שחם. מנכ”ל חברת אלטשולר שחם פיננסים הינו יאיר לוינשטיין, בעל ניסיון של כ-28 שנים בשוק ההון. תחום עיסוקה המרכזי של אלטשולר שחם פיננסים הינו ניהול חסכון ארוך טווח וזאת באמצעות חברת הבת, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, אשר בראשה עומדת המנכ”ל ענת כנפו תבור.

בנוסף, החברה פועלת לטובת הרחבת פעילותיה ועסקיה, בדגש על פעילויות סינרגטית לניהול חיסכון פנסיוני עבור 2.3 מיליון לקוחותיה. בשנה האחרונה, החברה השיקה פעילות חדשה בתחום ניהול השקעות בענף נדל”ן, וכן, פעילות נוספת בתחום ניהול השקעות אלטרנטיביות נוספות, כל זאת תוך מקסום יכולות ותשתיות החברה.

חברת הבת, אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה מהמובילות בישראל בניהול קרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה והינה חברת הגמל הגדולה בישראל. מנהל ההשקעות הראשי בחברה הינו גילעד אלטשולר, בעלים ומנכ”ל משותף של בית ההשקעות אלטשולר שחם.

בבית ההשקעות אלטשולר שחם דוגלים במדיניות השקעות אחראית ומחושבת, תוך הסתכלות ארוכת טווח, לצד גמישות ופתיחות מחשבתית. מטרתם העיקרית של מנהלי ההשקעות בקבוצה היא לזהות מגמות ותהליכים גלובליים ולאתר הזדמנויות השקעה אטרקטיביות.

אלטשולר שחם פיננסים בע”מ הינה בשליטת אלטשולר שחם בע”מ ולוינשטיין יאיר אחזקות בע”מ. לבעלי החברה מוניטין רב, מומחיות וניסיון מקצועי עשיר של עשרות שנים בשוק ההון.

26,568,441,696

היקף נכסים מנוהלים פנסיה

133,178,036,500

היקף נכסים מנוהלים גמל

159,746,478,196

סה״כ היקף נכסים מנוהלים

* הנתונים מתוך האתרים "גמל נט" ו - "פנסיה נט" של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ונכונים ליום 31.08.2023 ומתייחסים לחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

2022 – נתונים מרכזיים*

*הנתונים המוצגים נכונים ליום 31.12.2022, מקור הנתונים – הדוח התקופתי לשנת 2022 ומתייחסים לחברת אלטשולר שחם פיננסים בע"מ.

** על פי סקרי מעמד מותג שנערכו בשנים 2013-2022 עבור אלטשולר שחם.

באלטשולר שחם פיננסים

האנשים שלנו הם ההצלחה שלנו

באלטשולר שחם פיננסים

האנשים שלנו הם ההצלחה שלנו

*המידע והנתונים שבאתר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האמור באתר כפוף להוראות הדין ולנהלי החברה. מובהר, כי אף שהחברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים כפי שהם מופיעים באתר לבין הנתונים המדווחים ייקבעו הנתונים המדווחים בהתאם להוראות הדין. נתוני הדוחות הכספיים, המצגות, הדיווחים המיידים והאירועים המרכזיים לקוחים מהמגנ"א

ציטוט עדכונים אחרוניםאודות אירועים מרכזייםהנהלה דיווחים מידיים